Staden-mobil

Kort beskrivning

Med tjänsteerbjudandet Staden-mobil får användarna i din verksamhet de förutsättningar som krävs för ett säkert och mobilt arbetssätt med mobiltelefoner, surfplattor och appar. Genom att verksamhetens mobila enheter och applikationer hanteras av Intraservice, får användarna effektiv och säker åtkomst till mobila lösningar samt tillgång till rätt uppgifter från rätt nätverk och med rätt applikationer.

Du som är ULIT/IT-ansvarig i din verksamhet beställer introduktion till tjänsteerbjudandet via Intraservices support. Introduktionen innebär bland annat att Intraservice tillsammans med dig som beställare går igenom funktioner som erbjudandet innehåller, vilka konfigurationer och appar som verksamheten önskar samt hur verksamheten kan administrera sina mobila enheter.

Telefoner och surfplattor inom tjänsteerbjudandet Staden-mobil beställer du via Proceedo. Observera att du måste välja en artikel med "Staden-mobil" i namnet.

I Proceedo beställer du även tillbehör, exempelvis fodral.

Mobila applikationer som ska hanteras inom tjänsteerbjudandet beställer du från Intraservice via Serviceportalen.

I Staden-mobil ingår bland annat följande funktioner för hantering av mobila enheter, så som mobiltelefoner och surfplattor, samt mobila applikationer (appar):

  • Mobiltelefon eller surfplatta levereras färdig med användarens inställningar och appar samt är ansluten till stadens nätverk.
  • Tillgång till Göteborgs Stads app-butik där användaren kan ladda ner verksamhetens appar samt publika appar verksamheten valt att publicera för sina användare.
  • Låsa eller återställa en borttappad eller stulen enhet
  • Single-sign on i appar som har stöd för det
  • Enheten konfigureras så att den följer stadens rekommendationer för en säker arbetsplats, till exempel PIN-kod och kryptering.
  • Verksamhetens appar kan konfigureras så de följer stadens rekommendationer för en säker arbetsplats, till exempel krav på lösenord, kryptering och stark autentisering.
  • VPN för säker mobil åtkomst till verksamhetens interna resurser och andra tjänster.
  • Rapporthantering av verksamhetens hanterade mobila enheter, till exempel vem som är registrerad på respektive enhet samt versioner på hårdvara och appar.

Erbjudandet stöder samtliga processer som på något sätt nyttjar mobila tjänster.

Behov/nytta

Staden-mobil säkerställer att användning av mobila enheter och applikationer uppfyller informationssäkerhetskrav, verksamhetsbehov och krav på kostnadseffektivitet.

Användarna får effektiv och säker åtkomst till de tjänster som de behöver, och kan därmed fokusera på sina arbetsuppgifter.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att nyttja Staden-mobil krävs ett staden-konto.

Andra enheter än Staden-mobil-enheter som köps in direkt av verksamheterna (eller via privata inköp) omfattas inte av servicenivåer och garantier i detta tjänsteerbjudande.

Användarstöd för applikationsfunktioner ingår inte.

Användaren ansvarar själv för privata appar som installerats på egen hand, inklusive apparnas data.

Respektive verksamhet ansvarar för egna appar, inklusive data.

Intraservice ansvarar för Göteborgs Stads kommungemensamma appar, inklusive data.

Betalappar erbjuds idag endast för Apple iPhone och iPad inom tjänsteerbjudandet.

Eventuella privata konton (t ex Apple-ID/Google-ID), licenser och annat som leverantörer av enheter eller mjukvara kräver för sin funktion, ska användaren själv hantera.

Abonnemang för telefoni och mobildata ingår inte. Det beställs separat och hanteras av verksamheten (se tjänstebeskrivning för telefoni).