PC adm (administrativ verksamhet)

Kort beskrivning

Med tjänsteerbjudandet PC Adm får din verksamhets datoranvändare de förutsättningar som krävs för ett säkert arbetssätt. Genom att datorer och applikationer hanteras av Intraservice, får användarna effektiv och säker åtkomst till verksamhetssystem samt tillgång till rätt uppgifter från rätt nätverk och med rätt applikationer.

PC Adm erbjuder bland annat:

  • Säkerhetsfunktioner (kryptering) som säkerhetsställer att obehörig person inte kan komma åt informationen på datorn.
  • Möjlighet till distansarbete genom att applikationer och data är tillgängliga såväl inom Göteborgs Stads nätverk som utanför.
  • Möjlighet för verksamheter att förutbestämma verksamhetsrollsapplikationer, vilket innebär att nya datorer har rätt verksamhetsapplikationer installerade vid leverans.
  • Centraliserad hantering av datorerna och applikationerna genom Mina Verktyg.
  • Möjlighet till Säker utskrift (follow me print).
  • Personlig lagring genom H: och OneDrive.
  • Verksamhetslagring genom I: och Enkla Samarbetsytor (Sharepoint).
  • Single-sign on i applikationer/websystem som har stöd för det.

PC Adm stöder samtliga processer som på något sätt nyttjar digitala tjänster.
 
PC Adm beställs via Serviceportalen. Där kan du även beställa:

  • Applikationer som ska hanteras inom tjänsteerbjudandet.
  • Tillbehör till enheten, till exempel skärm, PC-väskor/fodral och dockningsstationer.

Säker utskrift på central skrivare (en funktion som innebär att användarna först måste identifiera sig vid aktuell skrivare innan de önskade utskrifterna skrivs ut).

Behov/nytta

PC Adm säkerställer att användning av applikationer uppfyller informationssäkerhetskrav, verksamhetsbehov och krav på kostnadseffektivitet. Användarna får effektiv och säker åtkomst till verksamhetssystem samt tillgång till rätt uppgifter från rätt nätverk med rätt applikationer, och kan därmed fokusera på sina arbetsuppgifter.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att nyttja PC Adm krävs ett staden-konto och hårdvara som är certifierad för tjänsteerbjudandet.

Inga enheter eller tillbehör som köpts in direkt av verksamheterna (eller via privata inköp) omfattas av servicenivåer och garantier i detta tjänsteerbjudande.

Verksamheten ansvarar för egna applikationer och dess data.

Intraservice ansvarar för Göteborgs Stads kommungemensamma applikationer och dess data.