Mina Program

Kort beskrivning

Med tjänsteerbjudandet Mina Program, får din verksamhets datoranvändare de förutsättningar som krävs för ett säkert arbetssätt. Genom att applikationer hanteras av Intraservice, får användarna effektiv och säker åtkomst till verksamhetssystem samt tillgång till rätt uppgifter från rätt applikationer, oavsett vilken enhet eller nätverk som används.

Mina Program erbjuder bland annat:

  • Möjlighet till distansarbete genom att applikationer och data är tillgängliga såväl inom Göteborgs Stads nätverk som utanför, samt från både stadens datorer och andra icke staden-ägda datorer.
  • Möjlighet för verksamheter att förutbestämma verksamhetsrollsapplikationer, vilket innebär att nya datorer har rätt verksamhetsapplikationer installerade vid leverans.
  • Personlig lagring genom H: och OneDrive.
  • Verksamhetslagring genom I: och Enkla Samarbetsytor (Sharepoint).
  • Single-sign on i applikationer/websystem som har stöd för det.

Erbjudandet stöder samtliga processer som på något sätt nyttjar digitala tjänster.
 
Applikationer som ska hanteras inom tjänsteerbjudandet beställs separat via Serviceportalen.

Behov/nytta

Mina Program säkerställer att användning av applikationer uppfyller informationssäkerhetskrav, verksamhetsbehov och krav på kostnadseffektivitet. Användarna får effektiv och säker åtkomst till verksamhetssystem samt tillgång till rätt uppgifter från rätt applikationer, och kan därmed fokusera på sina arbetsuppgifter.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att nyttja Mina Program krävs ett staden-konto.

Verksamheten ansvarar för egna applikationer och dess data.

Intraservice ansvarar för Göteborgs Stads kommungemensamma applikationer och dess data.