Kiosk PC

Kort beskrivning

Kiosk PC innebär en dator som fungerar som en terminal för många användare. Exempel på ett användningsområde kan vara tidrapportering och dokumentation.

Med tjänsteerbjudandet Kiosk PC, som i grunden baseras på tjänsteerbjudandet PC Adm, kan användare i din verksamhet på ett säkert och kontrollerat sätt få tillgång till en applikation eller webbsida, utan att någon dator-inloggning krävs.

Applikationen eller webbsidan måste däremot ha en egen inloggningsfunktion, så att spårbarheten bibehålls. Applikationen presenteras i fullskärmsläge och startar automatiskt igen om den stängs ner.

Kiosk PC beställs via Serviceportalen. Där kan du även beställa:

Applikationer som ska hanteras inom tjänsteerbjudandet

Tillbehör till enheten, till exempel skärm, PC-väskor/fodral och dockningsstationer.

Behov/nytta

Kiosk PC effektiviserar och förenklar för verksamheten och för medarbetarna, där behov av en icke personlig dator finns. Detta bidrar till god arbetsmiljö och hög IT-säkerhet.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att beställa Kiosk PC krävs ett staden-konto och hårdvara som är certifierad för tjänsteerbjudandet.

Inga enheter eller tillbehör som köpts in direkt av verksamheterna (eller via privata inköp) omfattas av servicenivåer och garantier i detta tjänsteerbjudande.

Verksamheten ansvarar för egna applikationer och dess data.

Intraservice ansvarar för Göteborgs Stads kommungemensamma applikationer och dess data.