En-till-en PC ped (pedagogisk verksamhet)

Kort beskrivning

Tjänsteerbjudandet En-till-En  PC Ped riktar sig till pedagogisk verksamhet och finns i en version för skolpersonal och en för elever.

Med En-till-En PC Ped, som i grunden baseras på tjänsteerbjudandet PC Ped, får datoranvändarna i din verksamhet de förutsättningar som krävs för ett säkert arbetssätt. Genom att datorer och applikationer hanteras av Intraservice, får användarna effektiv och säker åtkomst till verksamhetssystem samt tillgång till rätt uppgifter från rätt nätverk och med rätt applikationer.

 
En-till-En PC Ped erbjuder bland annat:

  • Möjlighet för verksamheter att förutbestämma verksamhetsrollsapplikationer, vilket innebär att nya datorer har rätt verksamhetsapplikationer installerade vid leverans.
  • Centraliserad hantering av datorerna och applikationerna genom Mina Verktyg.
  • Single-sign on i applikationer/websystem som har stöd för det.
  • Elever är administratörer på sin egna datorer och kan installera applikationer etc.

Erbjudandet stöder samtliga processer som på något sätt nyttjar digitala tjänster.

PC Ped beställs via Serviceportalen. Där kan du även beställa:  

  • Applikationer som ska hanteras inom tjänsteerbjudandet.
  • Tillbehör till enheten, till exempel väskor/fodral.

Behov/nytta

En-till-En PC Ped säkerställer att användning av applikationer uppfyller informationssäkerhetskrav, verksamhetsbehov och krav på kostnadseffektivitet. Användarna får effektiv och säker åtkomst till verksamhetssystem samt tillgång till rätt uppgifter från rätt nätverk med rätt applikationer, och kan därmed fokusera på sina arbetsuppgifter.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att nyttja En-till-En PC Ped krävs ett staden-konto och hårdvara som är certifierad för tjänsteerbjudandet.

Inga enheter eller tillbehör som köpts in direkt av verksamheterna (eller via privata inköp) omfattas av servicenivåer och garantier i detta tjänsteerbjudande.

Verksamheten ansvarar för egna applikationer och dess data.

Intraservice ansvarar för Göteborgs Stads kommungemensamma applikationer och dess data.