Chromebook

Kort beskrivning

Med tjänsteerbjudandet Chromebook kan pedagogisk verksamheten ge användaren de förutsättningar som krävs för ett tryggt och säkert arbetssätt med dator. Genom att Intraservice hanterar verksamhetens datorer och applikationer, får användarna effektiv och säker åtkomst till verksamhetssystem samt tillgång till rätt uppgifter från rätt nätverk och med rätt applikationer.

Chromebook erbjuder bland annat:

  • möjlighet för verksamheter att förutbestämma verksamhetsrollsapplikationer, vilket innebär att nya datorer har rätt verksamhetsapplikationer installerade vid leverans
  • centraliserad hantering av datorerna och applikationerna
  • personlig lagring genom OneDrive, Google Drive
  • verksamhetslagring genom Enkla Samarbetsytor (Sharepoint)
  • Single-sign on i applikationer/websystem som har stöd för det. 

Tjänsteerbjudandet kan brukas av alla som på något sätt nyttjar digitala tjänster.


Chromebook hårdvara beställs via Serviceportalen.

Där kan även applikationer som ska hanteras inom tjänsteerbjudandet beställas, liksom tillbehör till enheten såsom väskor/fodral.

Behov/nytta

Chromebook säkerställer att användning av applikationer uppfyller informationssäkerhetskrav, verksamhetsbehov och krav på kostnadseffektivitet.

Användarna får en effektiv och säker åtkomst till verksamhetssystem samt tillgång till rätt uppgifter från rätt nätverk med rätt applikationer.

Genom att dessa krav hanteras av Intraservice blir det enkelt för användaren att på ett säkert sätt nyttja stadens tjänster och användaren kan därmed fokusera på sina arbetsuppgifter.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att nyttja Chromebook krävs ett staden-konto och hårdvara som är certifierad för tjänsteerbjudandet (dessa beställs separat via Serviceportalen).

Inga enheter eller tillbehör som köpts in direkt av verksamheterna (eller via privata inköp) omfattas av servicenivåer och garantier i detta tjänsteerbjudande.

Ansvar för Göteborgs Stads kommungemensamma applikationer och dess data hanteras inom respektive tjänst.