Intraservices tjänster

Tjänst: IT-arbetsplats

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten är en gemensam IT-plattform för konfigureringen av stadens datorer och möjliggöraren för att ansluta till stadens IT-miljö och IT-tjänster. IT-arbetsplats ger användarna en effektiv och säker åtkomst till olika verksamhetssystem.

Tjänsten hanterar mjukvara, från beställning till paketering, distribution, installation, uppdateringar samt avinstallation.
 
IT-arbetsplats ger möjlighet för distansarbete där det i de flesta fall bara är att starta datorn, logga in och börja jobba.

IT-arbetsplats uppfyller högt ställda säkerhetskrav med funktioner för antivirus, kryptering av enheter, säker utskriftshantering, filter mot bland annat barnpornografi.

IT-arbetsplats stödjer olika plattformar där PC och Mac är några valbara enheter.

Val av plattform, hårdvara och konfiguration beror på målgrupp, roll och arbetsuppgifter. Tjänsten utvecklas löpande utifrån stadens behov.

Information om vilka konfigurationer som är tillgängliga och mer information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för IT-arbetsplats finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

  • Tryckfrihetsförordning (1949:105) — Allmänna handlingar
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) — Allmänna handlingar
  • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
  • Arkivlag (1990:782) — Information som ska arkiveras
  • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700) 16 kap Om brott mot allmän ordning — Om brott mot allmän ordning
  • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri


Behov/nytta

Nyttan med tjänsten är att löpande erbjuda leverans av verktyg för IT-användandet som uppfyller informationssäkerhetskrav , verksamhetsbehov och krav på kostnadseffektivitet. Det blir enkelt för verksamheterna i staden att använda de kommungemensamma IT-tjänsterna eftersom verksamheterna och användarna inte behöver lägga tid på IT-administration, drift och underhåll.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}