O365 för Skolan

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

O365 för Skolan är erbjudandet som vi endast kan ge utbildningsorganisationer. Här har Microsoft en billigare licens för i stort sett all funktionalitet i O365 tjänsten. Office applikationerna nedladdade på din Dator och fullt stöd för mobilitet. Denna är skräddarsydd till våra skolor både i funktion och pris.  

Behov/nytta

Office 365 ger alla anställda den bas av applikationer och funktioner som behövs för dagens arbetssituation. Här skapas och delas information digitalt på ett sätt som främjar digitaliseringen av Staden. 

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att få en bra upplevelse för alla funktioner så ska tjänsten köras i en Edge eller Safari-läsare med senaste versionen. Även din dator ska ha ett operativsystem som är skyddat mot virus och med senaste versionen. Användning då dessa krav inte uppfylls sker utan support och garantier.  

Då kommunikationen med Microsofts datacenter är kritisk för en bra upplevelse så bör ditt trådlösa nätverk ha modern utrustning och tillräcklig prestanda från internetleverantören. Att köra med nätverkskabel förbättrar ofta upplevelsen. Nätet och kvalitén på förbindelsen ingår inte i O365-supporten/leveransansvar.