Intraservices tjänster

Tjänst: Office 365 

Kort beskrivning av tjänsten

Office 365 är en molnbaserad plattform vilken omfattar verktyg för att underlätta dagens arbetssätt. Tjänsten innefattar dels den tekniska plattformen och dels stöd till förvaltningar och bolag och deras medarbetare i att använda och få nytta av digitala verktyg i Office 365.

Genom tjänsten kan vi kommunicera, samarbeta och på ett effektivt och säkert sätt få saker gjorda oavsett geografisk plats.

I plattformen ingår:

 • Flertalet Out-Of-The-Box (OOTB) program från Microsoft Office 365.
 • Gemensamma kommunikationsverktyg som bland annat möjliggör distansmöten med ljud och bild
 • Verktyg för kommunikation, samarbete och planering inom grupper
 • Programvaror som till exempel Excel, Word, PowerPoint och Outlook i kombination med kraftfulla molntjänster med lagringsmöjligheter såsom OneDrive och SharePoint.
 • Office 365 ger oss möjligheten att skapa och dela filer och information oavsett geografisk plats och enhet; dator, mobiltelefon eller läsplatta.

Plattformen kommer att kunna utvecklas modulärt med olika tjänster och tillämningar. Den är därmed en viktig komponent i framtida digitalisering i staden.

Tjänsten utvecklas utifrån stadens samlade behov. Arbetet med att utveckla tjänsten sker i en utvecklingsorganisation där kundrepresentanter deltar för att fånga in behov kopplade till tjänsten, analysera och prioritera behoven, lansera nya lösningar och förändra arbetssätt.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Office 365 finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

 • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
 • Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174) — Samhällsviktiga tjänster
 • Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster — Samhällsviktiga tjänster
 • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med Office 365 är en säker digital arbetsplats där data skyddas.

Den stöder verksamheternas möjlighet att samarbeta digitalt och på distans vilket bland annat medför minskade resebehov.

Tjänsten skapar nytta i användarens vardag genom att tillhandahålla verktyg som främjar samarbete, kommunikation och produktivitet, oavsett var användaren befinner sig.

Tjänsten bidrar till ökad effektivitet genom att:

 • Ge medarbetare och chefer tillgång till verktyg, tjänster och information de behöver för att kunna utföra sitt arbete.
 • Skapa förutsättningar för samarbete mellan förvaltningar och bolag som nyttjar tjänsten.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}