Klient som tjänst

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet tillhandahåller livscykelhantering av IT-hårdvara i abonnemangsform.


Följande delar ingår i Klient som tjänst:

 • Livscykelhantering
 • Beställningsportal
 • Inventariesystem (HAM-system)
 • Incidenthantering (ersättningsdator inom 12 h) vid hårdvarufel och förlust
 • Förlusthantering
 • Återtag
 • Åldersutbyte

Fakturering

Intraservice kommer från och med april 2020 att fakturera verksamheterna månadsvis för beställda abonnemang.


Skador på utrustning utanför garanti

Skador som uppkommer av oaktsam hantering omfattas inte av garantin. För hårdvara som anses hanterats oaktsamt kommer Intraservice fakturera berörd verksamhet för reparationskostnader.

Det som anges nedan betraktas som vårdslöst handhavande från användarens sida. Uppräknade punkter ska dock inte ses som uttömmande för bedömning av oaktsamhet:

 • Dryck och mat ska inte förtäras i närheten av hårdvaran.
 • Hårdvaran ska förvaras och användas i betryggat avstånd från levande ljus, andra mycket varma föremål och kraftiga magnetiska fält.
 • Hårdvaran endast användas och förvaras i sådan miljö där det inte föreligger risk för fuktskador.
 • När hårdvaran används ska den vara placerad på ett stadigt underlag för att minimera riskerna att den tappas eller skadas på annat sätt. Detta gäller även då hårdvaran inte används.
 • Bärbar hårdvara ska alltid flyttas och förvaras i ändamålsenlig väska. Hårdvaran måste alltid förflyttas med skärmen stängd/nedvikt.  När hårdvaran förflyttas eller förvaras ska användaren alltid säkerställa att det inte föreligger risk för att hårdvaran utsätts för yttre påverkan som kan innebära skada (t ex tryck från böcker som resulterar i att skärmen spricker, att någon sätter sig på väskan som hårdvaran förvaras i, det ligger något vasst föremål och skadar/repar hårdvaran i väskan).
 • Innan skärmen stängs/viks ned ska kontroll göras så att det finns några lösa föremål (pennor, gem etc.) på tangentbordet som kan skada skärmen.
 • Klistermärken och liknande får ej klistras på hårdvaran. En rengöringsavgift tas ut vid påträffande av klistermärken. 

Uppsägning av abonnemang

Uppsägning av abonnemang innan abonnemanget löper ut är möjligt vid giltiga skäl som:

 • Användare avslutar sin anställning och det inte finns något behov av hårdvaran
 • Användare byter tjänst och behöver en annan typ av hårdvara för sina arbetsuppgifter.

Intraservice bedömer från fall till fall om uppsägning är möjligt om andra skäl anges.

Villkor

 • Tjänsteerbjudandet tillhandahålls enbart på datorer som beställts inom ramen för Klient som tjänst där Intraservice livscykelhanterar hårdvaran.
 • Samtliga datorer behöver även nyttja tjänsten IT-arbetsplats. Datorer som beställts genom Klient som tjänst får ej ominstalleras och inga ändringar i BIOS får göras utan medgivande från Intraservice.
 • Hårdvaran ska hanteras så att den inte utsätts för onormalt slitage, skada eller stöldrisk.
 • Vid beställning kommer minsta debitering att vara 2 månader, även om abonnemanget sägs upp efter 1 månad.
 • Tillhörande datorväska/ryggsäck/sleeve ska alltid användas.
 • Vid förlust av dator kommer restvärdet av datorn att debiteras