Intraservices tjänster

IT-arbetsplats – Klient som tjänst

Klient som tjänst, en del av IT-arbetsplats; leasingtjänst för certifierade datorer och enheter konfigurerade för IT-arbetsplats.

Inom klient som tjänst levereras IT-utrustning, dator och tillbehör med livscykelhantering. Verksamheten får större kontroll över vilken hårdvara man förfogar över, vad den kostar och att hårdvaran är uppdaterad och säker.

I livscykelhantering av hårdvaran ingår:

 • Funktionsbaserat inköp
 • Beställningsportal
 • Inventariesystem inklusive rapporter
 • Ersättningsenhet vid incident inom 12 timmar (enhet obrukbar)
 • Förlusthantering
 • Korttidshyra
 • Återtag
 • Åldersutbyte

Ytterligare information om funktioner och villkor för Klient som tjänst finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) — Allmänna handlingar
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) — Allmänna handlingar
 • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
 • Arkivlag (1990:782) — Information som ska arkiveras
 • Arkivförordning (1991:446) — Information som ska arkiveras
 • Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1 — Information som ska arkiveras
 • Riksarkivets föreskrifter om och allmänna råd om tekniska krav på elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2 — Information som ska arkiveras
 • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med Klient som tjänst är att fullt ansvar tas för livscykelhantering av IT-utrustning genom att erbjuda enkla och automatiserade processer inklusive stödjande verktyg. Tjänsten möjliggör enkel beställning, ökad tillgänglighet, centrala processer samt ökat återtag och återanvändning av IT-utrustning.


Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}