Webbapplikationsplattform

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet Webbapplikationsplattform ger förvaltningar en möjlighet att skapa ett webbaserat gränssnitt med hög funktionalitet och skalbarhet. Webbapplikationsplattformen har en stabil arkitektur samt att nuvarande konfigurationen gör plattformen stabil och skalbar. Webbapplikationsplattformen är byggd för att snabbt kunna anpassa sig till nya förändringar och är byggd för att klara utmaningarna som ligger i framtiden 

Tjänsteerbjudandet är främst till för dig som har ett behov av att sprida information och presentera interaktiva tjänster via ett webbgränssnitt. Webbapplikationsplattformen är konfigurerad så att du som användare, kan ha den flexibiliteten som du behöver. Webbapplikationsplattformen stödjer alla vedertagna webb-standarder och tillhörande ramverk samt har en arkitektur som gör det möjligt att hantera många användare och en hög trafik. 

Tjänsteerbjudandet Webbapplikationsplattform ingår i tjänsten med samma namn, länk finns här

Vem kan beställa tjänsteerbjudandet 

Tjänsteerbjudandet Webbapplikationsplattform är en delleverans av goteborg.se, Göteborgs Stads officiella webbplats. Information fås ifrån Konsument och Medborgarservice, eller via Intraservice support, länk finns här

Behov/nytta

Standardiserade mallar gör nyupplägg och uppdateringar enkla att utföra.

De förenklar också för webbplatsbesökaren, som hittar information på förutbestämda platser.

Målet med tjänsteerbjudandet är att verksamheter snabbt och med ett minimum av egen utveckling ska kunna bygga kanaler för kommunikation via webbgränssnitt. Några exempel är goteborg.se som är en publik portal. Webbplatser med ett behov av egen profilering som till exempel olika gymnasieskolor samt för förvaltningars intranät.

  • Standardiserade mallar gör upplägg av nya webbapplikationer enklare
  • Mallar underlättar också vid uppdateringar av webbapplikationer.
  • De förenklar också för webbplatsbesökaren, för att besökaren hittar information på förutbestämda platser.

Villkor för tjänsteerbjudandet

  • Tjänsteerbjudandet Webbapplikationsplattform kan enbart beställas och användas av andra leverantörer av digitala tjänster.
  • Det är ett villkor att man har en överenskommelse med systemansvarig på Intraservice eller förvaltningen Konsument och Medborgarservice.