E-tjänstplattform

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

E-tjänstplattformens syfte är att verksamheter och bolag inom Göteborgs Stad snabbt och enkelt ska nå ut med sina e-tjänster till stadens medborgare. Det kan vara e-tjänster som rör sig om till exempel avvikelser av skolskjuts, arvode, festivaler med många fler. Möjligheterna att utveckla e-tjänster inom plattformen är många.

Den tekniska utvecklingen inom e-tjänstplattformar skapar också nya funktioner som ger möjlighet till snabb hantering av ärenden, effektiva arbetsprocesser och nätverksförvaltning. En stabil och säker plattform för e-tjänster möjliggör för stadens förvaltningar och bolag att digitalisera kontakterna med medborgare och företag.

Stöd och förvaltning

E-tjänsteplattformen är uppbyggd för att kunna ge stöd till verksamheter, förvaltningar och bolag när man har behov av att utveckla nya e-tjänster. I erbjudandet e-tjänstplattform ingår det förvaltning av den tekniska plattformen så som drift, uppdateringar och support. Det ingår ett komplett stöd för enklare e-tjänster, såsom ansökan av något eller anmälan till något, där medborgaren själv fyller i sina uppgifter.

Vid mer komplexa flöden och processer eller då e-tjänstplattformen ska hämta information från bakomliggande verksamhetssystem, kan engångskostnader för utvecklingen av e-tjänsten förekomma.

Utveckling av e-tjänster i plattformen sker i ett samarbete mellan Konsument- och medborgarservice och Intraservice.

Tjänsteerbjudandet E-tjänstplattform ingår i tjänsten E-tjänstplattform, mer information finns här.

Vem kan beställa tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet E-tjänsteplattform är en del av kanalen goteborg.se och går endast att beställa för e-tjänster som vänder sig till medborgare.

Tjänsteerbjudandet kan beställas av IT-ansvariga eller motsvarande på förvaltningar och bolag. Mer information om e-tjänster och kontakt till Konsument och medborgarservice finner du här.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet har som mål att stötta förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, för att snabbare och enklare nå ut med e-tjänster till medborgare, kunder och företag.

E-tjänstplattform gör det möjligt att ersätta manuellt arbete med automatiserade processer. Det betyder effektiv resursanvändning för Göteborgs Stad, samtidigt som medborgarna får smidiga e-tjänster som kan användas dygnet runt.

Villkor för tjänsteerbjudandet

  • Alla verksamheter med behov av e-tjänster kan använda erbjudandet.
  • Tjänsteerbjudandet är en samleverans med konsument och medborgarservice och kan enbart beställas via konsument och medborgarservice.
  • E-tjänsteplattformen är en del av kanalen goteborg.se och det går endast att beställa för e-tjänster som vänder sig till medborgare.