Intraservices tjänster

Tjänst: Domino

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten Domino är en serverplattform för Notes och dess tillämpningar.

Applikationerna och/eller tillämpningarna i plattformen är i slutet av sin livscykel och plattformen kommer att avvecklas.

Tjänsten är en plattform för Notes-applikationer och inom tjänsten erbjuds:

  • Driftsmiljö för Notes-applikationer
  • Utvecklings- och testmiljö för Notes-applikationer
  • Driftsmiljö för de Notes-applikationer och webbservices som nyttjas för att skicka och tillhandahålla innehåll till goteborg.se och intranätet.
  • Drift och support

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Domino finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

  • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
  • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med plattformen är att vara gemensam och skalbar inom staden för utveckling och drift av applikationer med ett gemensamt katalogsystem.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}