Intraservices tjänster

Stadsnät-WAN

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten Stadsnät – WAN möjliggör anslutning till fibernätet, vilket är en förutsättning för utbyte av information både internt, mellan förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad samt externt via internet.

I stadsnätet kan datakommunikation ske säkert och möter kraven på tillgänglighet.

I de fall där en verksamhet tillfälligt inryms i provisoriska lokaler finns alternativ till traditionell uppkoppling. Utredning för detta görs av Intraservice.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Stadsnät – WAN finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

 • Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174)  Samhällsviktiga tjänster
 • Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  Samhällsviktiga tjänster
 • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med tjänsten är att den ger tillgången till externa och interna IT-resurser/information/IT-tjänster.

Nyttan är stor eftersom tjänsten är en grundförutsättning för de flesta andra IT-tjänster och för stadens digitalisering.


Tjänsteerbjudande

Stadsnät-WAN erbjuds med två olika hastigheter 1 Gbit/s och 10 Gbit/s samt att båda bredbands hastigheterna går att få redundanta. Alla anslutningar erbjuds dessutom med tre olika servicenivåer.

Mer information finns under varje tjänsteerbjudande se nedan

Servicenivå bas

 • Avhjälpningstid 07 – 18 (vardagar).
 • Åtgärdstid 6 timmar
 • Tillgänglighet 99,95%

Servicenivå utökad

 • Avhjälpningstid 00 – 24 (alla dagar).
 • Åtgärdstid 6timmar

Servicenivå kritisk

 • Avhjälpningstid 00 – 24 (alla dagar).
 • Åtgärdstid 4 timmar
 • Tillgänglighets tid 00 – 24 (alla dagar).
 • Tillgänglighet 99,95%

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}