Intraservices tjänster

Tjänst: Lokalt nät – LAN

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten innebär att via trådbundet eller trådlöst nät ge åtkomst till lokala IT-resurser och Stadsnätsanslutning.

Ett trådbundet lokalt nätverk (LAN) kan kompletteras med ett trådlöst nät (WLAN), vilket förutsätter ett fungerande trådbundet nät.

Ett trådlöst nät möjliggör för användaren att röra sig inom en viss yta med bibehållen anslutning.

Tjänsten möjliggör interaktiva tjänster, till exempel telefoni och video.

Tjänstens omfattning

 • Tjänsten inkluderar:
 • Aktiv utrustning
 • Konfiguration
 • Installation
 • Övervakning
 • Dokumentation
 • Konsultation

Tjänsten inkluderar inte passiv utrustning, till exempel kablage.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Lokalt Nät – LAN finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

 • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
 • Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174) — Samhällsviktiga tjänster
 • Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster — Samhällsviktiga tjänster
 • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med tjänsten är att den möjliggör för användare att via olika verksamhetssystem/IT-tjänster utbyta elektronisk information med varandra.

Nyttan är stor eftersom tjänsten är en grundförutsättning för de flesta andra IT-tjänster och för stadens digitalisering.

Tjänsterbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}