Intraservices tjänster

Tjänst: Fjärråtkomst

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten Fjärråtkomst är en krypterad förbindelse som möjliggör utbyte av information från valfri plats med internetanslutning med samma funktionalitet som från ordinarie arbetsplats.

Fjärråtkomst kan även användas av externa användare (t.ex. konsulter, andra kommuner, bolag och myndigheter). Då ges åtkomst endast till den resurs som behövs, all annan access är stängd.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Fjärråtkomst finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) — Allmänna handlingar
  • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
  • Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174) — Samhällsviktiga tjänster
  • Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster — Samhällsviktiga tjänster
  • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med tjänsten är att på ett säkert och kontrollerat sätt erbjuda/möjliggöra användande av interna IT-tjänster från platser utanför stadsnätet.

Ytterligare nytta med tjänsten är att resande minskar.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}