Utbildningsportalen - Utbildning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Målgrupper för tjänsteerbjudandet utbildning är stadens utsedda lokala verksamhetsstöd (LVS) samt utbildningsadministratörer.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för staden att säkerställa kvaliteten i arbetet med fysiska och webbutbildningar i IT-stöd utbildningsportalen Grade. Att ha rätt förutsättningar i sitt uppdrag är grundläggande för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Aktuella utbildningar publiceras i en utbildningskatalog. För varje utbildning framgår det vilken målgrupp utbildningen vänder sig till. 

Alla medarbetare i Göteborgs Stad loggas på utbildningsportalen med förenklad inloggning. Här hittar du aktuella utbildningar (förvaltningar): Utbildningsportalen (luvit.se)

För bolag och externa användare skapa ett användarkonto vid anmälan. Använd ingången: Utbildningsportalen (luvit.se)