Utbildningsportalen - Systemförvaltning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet innebär standardiserade IT-stöd för digitaliserad utbildningsadministration. IT-stöden som för närvarande används är utbildningsportalen Grade och författarverktyget Composer.

I tjänsten ingår förvaltning och utveckling av IT-stöden samt hantering av ärenden via Intraservices support.

Behov/nytta

Systemförvaltningen bidrar till utveckling av effektivare arbetssätt och ökad digitalisering. Standardiserade IT-stöd med färdiga lösningar för olika användargrupper med olika behörighetsnivåer, förenklar användarens vardag.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Persondata måste finnas i lönesystemet Personec för att integration med IT-systemen ska kunna ske.