Utbildningsportalen - Support

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Målgrupper för tjänsteerbjudandet stöd i arbete med utbildningsportalen är i första hand stadens utsedda lokala verksamhetsstöd (LVS) och i andra hand medarbetare med inloggnings-problematik.​ I tjänsten ingår hantering av ärenden via Intraservices support, till exempel hjälp med inloggningsproblematik.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för staden att säkerställa kvaliteten i arbetet att synliggöra utbildningar inkl. webbutbildningar,

Villkor för tjänsteerbjudandet

IT-stödet är behörighetstyrt så du som användare behöver behörighet till nuvarande IT-stöd Grade. Det finns inget krav på utbildning eller  licens för att arbeta i IT-stöden. 

Intraservice hanterar supportärenden under kontorstid, kl 08:00-16:30. Ärenden prioriteras efter vilket datum det inkommit.

Du som kund ansvarar för att inga känsliga uppgifter finns angivna i supportärenden. Inkommer det bilagor med känsliga uppgifter raderas dessa i vårt ärendesystem.