Utbildningsportalen - Konsultation

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Konsultation i arbetet med utbildningsportalen riktar sig framförallt till kund vid införande av tjänsten.

Behov/nytta

Genom tidig konsultation med Centralt verksamhetsstöd (CVS) kan förvaltningar och bolag få svar på frågor och guidning inför införande av tjänsten.

Villkor för tjänsteerbjudandet