Utbildningsportalen - Drift av webbutbildningar

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet innebär att webbutbildningar som publiceras i utbildningsportalen förvaltas och synliggöras för stadens medarbetare.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för staden att säkerställa gemensamma arbetssätt för drift, förvaltning och arkivering av webbutbildningar.​

Villkor för tjänsteerbjudandet

Aktuella utbildningar publiceras i utbildningskatalogen. För respektive utbildning framgår det vilken målgrupp utbildningen vänder sig till. 

Alla medarbetare i Göteborgs Stad loggas på utbildningsportalen med förenklad inloggning. Här hittar du aktuella utbildningar (förvaltningar): Utbildningsportalen (luvit.se)

För bolag och externa användare skapa ett användarkonto vid anmälan. Använd ingången: Utbildningsportalen (luvit.se)