Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i arbetet med Utbildningsportalen

Kort beskrivning av tjänsten

Tillhandahålla IT-stöd i form av utbildningsportal för planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser, hantering av ärenden via Intraservices support samt drift av webbutbildningar.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för samordning av utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och chefer vilket innebär en förenkling och effektivisering av utbildningsadministrationen. Arbetsgivaren ges möjligheter att enkelt följa medarbetarnas kompetensutveckling.

Tjänsteerbjudanden

${loading}