Stöd i arbetet med LAS-hantering

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

I tjänsteerbjudandet ingår utbildning som ger dig som användare grundläggande kunskaper hur IT-stödet används kopplat till företrädesrätt och konvertering, hur du läser av anställningstid, tar fram varsel, besked och rapporter samt hur du dokumenterar händelser. Aktuella utbildningar publiceras i utbildningskatalogen (förvaltningar) via https://goteborg.luvit.se.

För bolag och externa användare skapas ett användarkonto vid anmälan via https://goteborg.luvit.se/Extern.

I tjänsteerbjudandet ingår förvaltning och utveckling av IT-stödet samt hantering av ärenden via Intraservices support; support.intraservice@intraservice.goteborg

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet skapar förutsättningar för ett effektivt och kvalitetssäkert arbetssätt samt medverkar till en ökad digitalisering. Tjänsteerbjudandet gör det möjligt att efterleva gällande lagar och avtal.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För de förvaltningar och bolag som nyttjar det kommungemensamma lönesystemet finns integration mellan lönesystemet och WinLas.

Tjänsten förutsätter att verksamheten använder de stadengemensamma löne- och behörighetssystemen. Integration till dessa system ingår i tjänsten. För bolag krävs även VPN, vid arbete på distans.