Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i arbetet med LAS-hantering

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten skapar förutsättningar för stadens förvaltningar och bolag att hantera LAS-hantering så att lagen om anställningsskydd efterföljs. Tjänsten tillhandahåller IT-stöd som stödjer stadens LAShantering. Målgrupper för tjänsten är stadens HR-avdelningar, chefer och chefsstöd.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för ett effektivt och kvalitetssäkert arbetssätt samt medverkar till en ökad digitalisering. Tjänsten gör det möjligt att efterleva lagen om anställningsskydd.

Tjänsteerbjudanden 

${loading}