Tjänsteerbjudande: Stöd i arbetet med förmåner- Processledning

Kort beskrivning

Målgruppen för tjänsten är främst HR-specialister i förvaltningar och bolag. 

Tjänsten innehåller ingen process, dock erbjuds en samordning av tjänsten som syftar till att samordna, kvalitetssäkra, utveckla och följa upp tjänsten - Stöd i arbete med förmåner. 

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet skapar förutsättningar för en likställd hantering inom staden samt säkerställer kvalité i arbetet med förmåner.

Villkor

 

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per anställd.
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).