Tjänsteerbjudande: Stöd i arbetet med förmåner- Konsultation

Kort beskrivning

Målgruppen för tjänsten är framförallt stadens HR-avdelningar. 

Du kan få råd kring stadens gemensamma arbetssätt eller ställningstagande kring förmåner. 

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet skapar förutsättningar för en likställd hantering inom staden samt säkerställer kvalitén i arbetet med förmåner.

Villkor

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per anställd.
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).