Tjänsteerbjudande: Stöd i arbetet med förmåner - Systemförvaltning

Kort beskrivning

Tillhandahållande av IT-stöd som stödjer stadens hantering av förmåner. IT-stödet för tjänsten är förnärvarande Benifys förmånsportal.

I tjänsten ingår hantering av filöverföring samt hantering av ärenden via Support Intraservice. 

Behov/nytta

IT-stödet ska stödja utvecklingen för bättre och effektivare arbetssätt samt medverka till en ökad digitalisering. 

Villkor

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per anställd.
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).