Tjänsteerbjudande: Stöd i arbetet med förmåner- Suport

Kort beskrivning 

Målgruppen för tjänsten är framför allt stadens medarbetare som användare av personalförmåner. 

Support av frågor kring portalens förmåner och hur de fungerar hänvisas till Benify support. Kontakt sker via support@benify.se, telefon: 08-210 200 eller www.benify.se

Support angående inloggningsproblem eller att portalen ligger nere hänvisas till Support Intraservice.

Behov/nytta

Supportstödet skapar förutsättningar för en likställd hantering inom staden samt säkerställer kvaliteten i arbetet med förmåner. 

Villkor 

 

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per anställd.
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).