Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i arbetet med förmåner


Kort beskrivning av tjänsten

Tillhandahålla IT-stöd för synliggörande och förenkla administration av förmåner, support, handläggning och kontroller.  

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för staden att likställa, anpassa, utveckla och synliggöra personalförmåner. 

Tjänsten stödjer en användarvänlig och effektiv hantering av förmånerna genom en hög grad av digitalisering.

Tjänsteerbjudanden

${loading}