Tjänsteerbjudande: Rekrytering - Systemförvaltning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tillhandahållande av IT-stöd som stödjer stadens gemensamma HR-processer. IT-stöder för tjänsten är fn Visma Recruit.

I tjänsten ingår förvaltning och utveckling av IT-stöden samt hantering av ärenden via Intraservice support. 

Behov/nytta

IT-stödet ska stödja utvecklingen för bättre och effektivare arbetssätt i processerna samt medverka till en ökad digitalisering. 

Erbjudandet är ett standardiserat IT-stöd med färdiga lösningar för olika användargrupper med olika behörigheter. 

Villkor för tjänsteerbjudandet

I den kommungemensamma tjänsten ingår IT-stödet Visma Recruit.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per anställd
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)