Tjänsteerbjudande: Rekrytering - Processledning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Målgrupp för tjänsteerbjudandet är främst HR-specialister och HR-chefer i förvaltningar och bolag.
I Göteborgs Stad finns ett antal gemensamma arbetssätt (processer) inom HR-området. Processledningen syftar till att samordna, validitetssäkra, utveckla och följa upp aktuell HR-process.

Behov/nytta

Processledningen ger förutsättningar för effektiva, kvalitativa och gemensamma arbetssätt, vilket bidrar till upplevelsen av staden som en attraktiv arbetsgivare. Processledningen bidrar även till ökad kompetens och nätverkande inom respektive process.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet finanserias i huvudsak med kommunbidrag och är fritt att nyttja av både förvaltningar och bolag.
För att delta i nätverk och för att kunna påverka utvecklingen av processer och tillhörande tjänster krävs att förvaltningen/bolaget utser en kontaktperson med uppdrag att vara lokal processledare. Processledare kan kontaktas måndag–fredag via mejl eller telefon.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Kommunbidrag
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)