Tjänsteerbjudande: Rekrytering - Konsultation

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Konsultation kring rekrytering riktar sig framför allt till stadens HR-avdelningar.

Önskar du bolla en HR-fråga eller få råd kring stadens gemensamma arbetssätt eller ställningstaganden, kan du vända dig till Intraservice. Du hör helt enkelt av dig och beskriver din fråga eller ditt behov. Vi resonerar tillsammans kring hur vi kan stötta.

Större konsultationsuppdrag, som inte ingår i det kommungemensamma tjänsteutbudet, kan eventuellt också genomföras. Då kommer vi först överens om vad som ska levereras och till vilket pris.

Till vissa uppdrag passar externa leverantörer bättre. I sådana fall kan du få råd inför kravställan och utvärdering av anbud.

Behov/nytta

HR-medarbetare på förvaltningar och bolag får enkelt tillgång till konsultation med områdesexpert som har lokalkännedom. De får även möjlighet att bolla större frågor och behov av stöd utan föregående inköpsprocess.

Villkor för tjänsteerbjudandet

 

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Kommunbidrag
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)