Tjänsteerbjudande: Praktik - Support e-post

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Målgrupper för tjänsten stöd i arbete med praktik är stadens HR-avdelningar.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för staden att säkerställa kvaliteten i arbetet med gemensamma HR-processer och IT-stöd Praktikplatsen.se

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att nyttja tjänsten krävs behörighet till aktuellt IT-stöd Praktikplatsen.se. IT-stödet är behörighetstyrd. Idagsläget finns inget krav på utbildning eller licens för att arbeta i IT-stöden. Intraservice hanterar ärenden under kontorstid 08:00-16:30 och prioriteras efter inkommit datum. Gällande hantering av känsliga uppgifter så ligger ansvaret på kunden som skickar in ärenden. Inkommer det bilagor med känsliga uppgifter raderas dessa i vårt ärendesystem.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Kommunbidrag
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)