Personaluppföljning - Utbildning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Målgrupper för tjänsteerbjudandet är stadens HR-avdelningar, chefer och chefsstöd. Förvaltningsspecifika medarbetarevisningar kan beställas av kund till förvaltningen.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet skapar förutsättningar för staden att säkerställa kvalitén i arbetet med gemensamma HR-processer och IT-stöd

Villkor för tjänsteerbjudandet

Aktuella utbildningar publiceras i utbildningskatalogen. Utbildningarna är målgruppsanpassade.
Alla medarbetare i Göteborgs Stad loggas på utbildningsportalen med förenklad inloggning.

Här hittar du aktuella utbildningar (för förvaltningar): : https://goteborg.luvit.se

För bolagens medarbetare och externa användare skapas ett användarkonto vid anmälan. Använd ingången: https://goteborg.luvit.se/Extern

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per anställd
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)