Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i arbetet med personaluppföljning

Kort beskrivning av tjänsten

Tillhandahålla IT-stöd samt utbildning.

Behov/nytta

Tjänsten ger förutsättningar för staden att följa upp nyckeltal inom personalområdet.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}