Intraservices tjänster

Tjänst:
Stöd i arbetet med pensionsadministration

Kort beskrivning av tjänsten

Utbilda, informera, administration. Ge underlag till finans på stadsledningskontoret för stadens pensionsavsättning. Samordna nätverk med representanter från staden.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för staden att säkerställa kvalitén på de anställdas tjänstepension. Att säkerställa att stadens anställda får information om förmånen tjänstepension.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}