Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i arbete med omställning

Kort beskrivning av tjänsten

Utveckla processen, stödja staden i arbetssätt, utbilda, informera och följa upp processen och IT-stöd.

Vid behov samordna nätverk med representanter från staden.

Handlägga ansökningar till omställningsanslaget.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för chefer och HR-avdelningar i staden att säkerställa kvalitén i omställningsarbetet.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}