Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i arbetet med mänskliga rättigheter

Kort beskrivning av tjänsten

Utbilda, genomföra insatser inom området likabehandling och mänskliga rättigheter.
Arbeta för att få in perspektivet i övriga HR-tjänster.

Behov/nytta

Tjänsten stödjer förvaltningarnas och bolagens arbete med att säkerställa likabehandling och kunskaper om stadens förhållningssätt och mänskliga rättigheter.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}