Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i arbetet med lönebildning

Kort beskrivning av tjänsten

Tillhandahålla IT-stöd, utbildning för arbetsvärdering, lönekartläggning och löneöversyn.
Ta fram underlag för jämförelser i form av lönestatistik och uppföljning av utfall.

Behov/nytta

Tjänsten underlättar hantering av lönebildningen, skapar förutsättningar för att de som arbetar med lönebildning har den kompetens de behöver i IT-stöden.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}