Tjänsteerbjudande: Löneadministration - Support telefon

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Målgrupper för tjänsten löneadministration är stadens HR-avdelningar, chefer, chefsstöd och rapportstöd. Vi hanterar även ärenden och förfrågningar från olika myndigheter såsom Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och AFA på uppdrag av kunden. Kunden kan komma i kontakt med Intraservice support på telefon 031-368 68 00, ett knappval leder vidare till Personec-support.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för staden att säkerställa kvaliteten i arbetet med gemensamma HR-processer och IT-stöd.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att nyttja tjänsten krävs olika behörigheter till Personec. Medarbetarroll/chef/chefsstöd/HR-specialist m.fl. Idagsläget finns inget krav på utbildning eller licens för att arbeta i Personec. Intraservice hanterar ärenden under kontorstid måndag-fredag 08:00-12:00 samt tisdag-torsdag 12.30-16.00. Ärenden prioriteras efter inkommit datum. Gällande hantering av känsliga uppgifter så ligger ansvaret på kunden som skickar in ärenden. Inkommer det bilagor med känsliga uppgifter raderas dessa i vårt ärendesystem. 

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden hanteras under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per anställd
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).