Tjänsteerbjudande: Karriärplanering och karriärutveckling - Handläggning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Målgrupper för tjänsteerbjudandet handläggning i karriärplanering och karriärutveckling är stadens chefer och medarbetare.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet skapar förutsättningar för staden att säkerställa kvaliteten i arbetet med karriärplanering och karriärutveckling.

Villkor för tjänsteerbjudandet

 

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kommunbidrag
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).