Tjänsteerbjudande: Employer Branding - Support e-post

Kort beskivning av tjänsteerbjudandet

Support för arbete med Employer Branding riktar sig till stadens HR-avdelningar, chefer och chefsstöd.

Supporten innebär att du kan få rådgivning kring frågor som gäller Employer Branding och stadens arbetsgivarvarumärke.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet skapar förutsättningar för staden att säkerställa kvaliteten i arbetet med gemensamma HR-processer och Linkedin som IT-stöd.

Villkor för tjänsteebjudandet

I dagsläget finns inget krav på utbildning eller licens för att arbeta i IT-stöden.

Intraservice hanterar ärenden under kontorstid 08:00-16:30 och prioriterar efter datum för inkommet ärende.

När det gäller hantering av känsliga uppgifter ligger ansvaret på dig som skickar in ärendet till Intraservice. Inkommer det bilagor med känsliga uppgifter raderas dessa i vårt ärendesystem.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kommunbidrag
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).