Tjänsteerbjudande: Arbetsmiljö och hälsa - Systemförvaltning

Kort beskrivning

Tjänsteerbjudandet innebär standardiserade IT-stöd, som också stödjer stadens gemensamma HR-processer. IT-stödet som för närvarande används inom området arbetsmiljö och hälsa är Lisa.

I tjänsten ingår förvaltning och utveckling av IT-stöden samt hantering av ärenden via Intraservices support

Behov/nytta

Systemförvaltningen bidrar till utveckling av bättre och effektivare arbetssätt i processerna och till ökad digitalisering.

Standardiserade IT-stöd med färdiga lösningar för olika användargrupper med olika behörighetsnivåer, förenklar användarens vardag.

Villkor

I den kommungemensamma tjänsten ingår IT-stödet Lisa.
Bolagen kan beställa IT-stödet Lisa separat.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per anställd
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).