Tjänsteerbjudande: Arbetsmiljö och hälsa - Support e-post

Kort beskrivning

Support för arbete med arbetsmiljö och hälsa riktar sig till stadens HR-avdelningar, chefer och chefsstöd. Supporten innebär att om du har behörighet till IT-stödet Lisa och stöter på problem när du arbetar i det, kan du få hjälp via e-post.

Behov/nytta

Supportstödet skapar förutsättningar för staden att säkerställa kvaliteten i arbetet med gemensamma HR-processer.

Villkor

För att nyttja tjänsten krävs behörighet till aktuellt IT-stöd Stella (fd Lisa). IT-stödet är behörighetstyrd. I dagsläget finns inget krav på utbildning eller licens för att arbeta i IT-stöden. Intraservice hanterar ärenden under kontorstid 08:00-16:30 och prioriteras efter inkommit datum. Gällande hantering av känsliga uppgifter så ligger ansvaret på kunden som skickar in ärenden. Inkommer det bilagor med känsliga uppgifter raderas dessa i vårt ärendesystem. 

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per anställd
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)