Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten skapar förutsättningar för chefer och HR-avdelningar i staden att säkerställa kvaliteten i arbetsmiljöarbetet.

Behov/nytta

Utveckla processen, stödja stadens HR-avdelningar i arbetssätt, utbilda, informera och följa upp processen och IT-stöd.

Samordna nätverk med representanter från staden.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}