Projektstöd Utbildning

Kort beskrivning

Projektkontoret anordnar ett flertal olika utbildningar inom Intraservices projektstyrningsmodell PPS samt portfölj- och projektverktyget Antura Projects. Samtliga utbildningar läggs ut löpande i Utbildningsportalen. Håll utkik där för att anmäla dig. Som vanligt behöver du stämma av med din chef innan du anmäler dig till en utbildning.  
 
PPS – utbildningar för medarbetare på Intraservice 
 
Sedan 2018 använder vi projektstyrningsmodellen PPS (Praktisk ProjektStyrning). Genom PPS Online tillhandahålles PPS i hela Göteborgs Stad, för dem som så önskar. Det som utmärker PPS är bland annat enkelheten och tydligheten i användarbarhet, stöd för nyttorealisering samt att modellen är skalbar beroende på projektstorlek.  
 
Vi har tecknat ett ramavtal med Tieto, grundare och leverantör av PPS-modellen. Som medarbetare på Intraservice får du därigenom möjlighet att anmäla dig till lokalt anordnade kurser som projektkontoret planerar in under året. Via vårt ramavtal kan du också anmäla dig direkt till Tietos ordinarie kursutbud för PPS-utbildningar. Nedan ser du ett urval av kurser som finns tillgängliga i kursutbudet:  

PPS Steg 1 – grundläggande projektstyrning 
PPS Steg 2 – fördjupad projektstyrning 
PPS Styrgrupp och beställare 
PPS Projektmedarbetare
PPS Projektledarskap
PPS Agilt 


Antura Projects för medarbetare på Intraservice  

Projektkontoret anordnar även utbildningar inom vårt projektverktyg Antura Projects. Där får du grundläggande information om verktyget och om de arbetssätt som gör det enkelt och effektivt att arbeta efter Intraservices riktlinjer för projektarbete. 

För dig som är projektägare eller leder program, projekt och uppdrag är utbildningen obligatorisk i samband med att ditt första program, projekt eller uppdrag startar i verktyget. Du behöver inte ha gått utbildningen innan det startar, men gör det snarast möjligt. Obligatoriska utbildningar är kostnadsfria. 

Introduktion för nya projektledare på Intraservice 

Vi anordnar även introduktionsutbildningar för dig som är ny projektledare på Intraservice så att du kan få en bra start och snabbt kommer in i arbetssätten. Dessa utbildningar planeras när det finns en grupp av nya projektledare. Du kan alltid få stöd från oss i projektkontoret även utanför dessa utbildningstillfällen.  

Utbildning för nya projektledare inom Göteborgs Stad 

Detta är en utbildning för dig som jobbar inom Göteborgs Stad men inte har någon bakgrund eller erfarenhet av projektledning eller projekt men nu ska leda ett projekt eller uppdrag och behöver stöd att komma igång.  

Utbildningen är uppdelad i tre utbildningstillfällen där dag 1 består av introduktion till vad ett projekt är samt introduktion till nyttorealisering. Dag 2 består av introduktion i projektstyrningsmodellen PPS och Dag 3 handlar om projektledarskap med fokusområden så som kommunikation, motivation, stress och grupp och individ.  
 
Inga förkunskaper krävs. 


Behov/nytta

Ökad kunskap och förståelse för hur projektmodell och projektverktyg fungerar, bidrar till ökad inre effektivitet i Göteborgs Stad. 

Villkor

Gäller medarbetare på Intraservice

För att gå en PPS-kurs som anordnas av Tieto behöver du: 

 1. skapa en beställning i Serviceportalen (Intraservice Internt > Inköp - Varor och tjänster> Inköp) där följande information ska anges i ”specificera din beställning”:  

 1. Vilken PPS-kurs du vill gå och när kurstillfället är 

 1. ”Ramavtal med Tieto Sweden AB avseende utbildning inom PPS (20/1) dnr 0191/20 ” 

 1. I beställningen ska det framgå att du som beställer kommer efter att godkännande mottagits i attestflödet, att själv anmäla dig till kursen hos Tieto så att inköp inte behöver gå vidare med beställningen. 

 1. När beställningen är attesterad av din chef beställer du kursen hos Tieto (https://edu.ppsonline.se/schedule) :  

 1. I din bokning ska du ange följande information:  
   
  Fakturaadress: N060 Intraservice 
  405 38 Göteborg 
   
  Mottagarkod: STININ 
   
  Fakturan ska märkas med följande: 
  - 060xxxx (Där xxxx är din enhets ansvar) 
  - REQxxxxxxx (Dvs det nummer du får i Serviceportalen på beställningen) 
  - Ramavtal med Tieto Sweden AB avseende utbildning inom PPS (20/1) dnr 0191/20