Projektstöd PPS Online

Kort beskrivning

PPS online är en molntjänst som via en webbportal ger dig tillgång till mallar, verktyg, modeller och annat du behöver för att arbeta med PPS. Detta förenklar vardagen för dig som medarbetare och underlättar stöd och efterlevnad av arbetsmetoder oavsett om du jobbar inom Intraservice eller andra förvaltningar och bolag inom Staden. Genom vårt licensavtal med Tieto har vi möjlighet att erbjuda PPS Online till alla inom Göteborgs Stad.  
 
Du kommer åt PPS Online antingen via Intra internt > via sidan för Portfölj- och projektkontor om du jobbar på Intraservice. Jobbar du på annat håll i staden når du PPS Online via temasidan Praktiskt projektstyrning (PPS) som hittas under Hela staden. Om du har svårigheter att hitta sidan eller krävs på inloggningsuppgifter ska du lägga ett ärende till supporten och vi kommer guida dig vidare.  

Behov/nytta

Verktyget förenklar vardagen för projektmedarbetare och bidrar till effektivt projektarbete.

Villkor

PPS Online finns tillgängligt för alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.