Intraservices tjänster

Projektstöd

Kort beskrivning av tjänsten

Projektkontoret har en central funktion och uppdrag att göra det möjligt för Intraservice och dess verksamheter att styra och genomföra projekt på ett effektivt och kvalitativt sätt med hjälp av vår projektstyrningsmodell, PPS, samt portfölj- och projektverktyget Antura Projects.  

Projektkontorets uppdrag går vidare ut på att stötta roller som jobbar i projekt alternativt funktioner som berörs av projekt.  

Utöver detta uppdrag har projektkontoret ett annat ansvarsområde som går ut på att kvalitetsgranska projekt samt jobba för att öka projektmognaden på Intraservice. Detta görs bland annat genom att ta fram centrala direktiv för arbetssätt i projekt vilket gör det möjligt att bedriva enhetligt projektarbete över hela Intraservice. Ett led i detta arbete är att projektkontoret granskar samtliga programdirektiv, projektdirektiv samt uppdragsplaner med tillhörande kvalificering innan de får läggas upp i Antura Projects.  
 
I korthet går uppdragen ut på att utföra projekt på rätt sätt. 

Behov/nytta

Tjänsten ger dig som anställd på Intraservice möjlighet att få hjälp och stöd i projektrelaterade frågor. Projektkontoret bidrar till utvecklingen i staden genom att erbjuda gemensamma verktyg, arbetssätt, mallar och annat stöd som ger förutsättningar för alla projekt att bidra till en större helhet i staden.  

Tjänsteerbjudanden

Senast uppdaterat

${loading}