Nyttorealisering rådgivning och metodstöd

Kort beskrivning

Till dig som är verksamhetsansvarig, projektledare, verksamhetsutvecklare, portföljledare eller tjänsteansvarig och skall jobba med att ta fram nyttorna i olika initiativ.

Nyttorealisering handlar om att nyttor ska realiseras, möta behov och möta de mål som en verksamhet har. Inom Göteborgs Stad används nyttorealisering på alla utvecklingsinitiativ som innehåller digitalisering.

Som ledare och ansvarig för prioriteringar av olika utvecklingsinitiativ, eller ansvar för implementering av nya arbetssätt får du stöd med att identifiera nyttor, kostnader och sammanhang för att nyttor ska uppstå samt vad som krävs för att nå det förändrade arbetssättet.

Vi erbjuder:

  • Metodstöd
  • Stöd och rådgivning inför planering av uppstart och/eller under ett projekt/uppdrag. Detta skulle till exempel vara hjälp med att identifiera vilka insatser som behövs kopplat till nyttorealisering både före, under och efter genomförande av projektet/uppdraget.
  • Stöd och rådgivning kan ges flexibelt över tid och vid olika tidpunkter.

Behov/nytta

Nyttan med rådgivning och metodstöd i nyttorealisering är att du får ökad kunskap och förståelse för nyttorealisering och vilka aktiviteter som behöver göras och vad de leder till. Nyttan är att säkerställa ett arbetssätt som säkerställer att nyttor inom verksamhetsutveckling faktiskt realiseras.

Villkor